Tag: ຮັບສະໜັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຮັບສະໜັກພະນັກງານ ຈຳນວນ 225 ຄົນ ເງິນເດືອນ 4.000.000 ກີບ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ອີງຕາມການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດ,ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຈີນປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຄົນລາວແບບເປີດກວ້າງ ຈໍານວນ 225 ຄົນ, ລາຍລະອຽດການຮັບສະໝັກມີດັ່ງນີ້: ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ສະໝັກ ແລະ ຕໍາແໜ່ງງານ ໄດ້ລະບຸລະອຽດໃນເອກະສານຂັດຕິດລຸ່ມນີ້. ໄລຍະເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກງານ: ລະຫວ່າງວັນທີ 20 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 30 ຕຸລາ…

ຕ້ອງການແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕັດຫຍິບຢູ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ຈຳນວນ 20 ຄົນ ເງິນເດືອນ 21,000,000ກີບ

ຍີ່ປຸ່ນ ຕ້ອງການແຮງງານໄປເຮັດວຽກຕັດຫຍິບຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ  ຈຳນວນ 20 ຄົນ ເງິນເດືອນ 21,000,000ກີບ (1,200$) ນອກນີ້ມີໂອທີ, ມີສະຫວັດດີການ ແລະ ປະກັນສັງຄົມໃຫ້. ເງື່ອນໄຂ: 1. ມີປະສົບການດ້ານການຫຍິບຈັກ 1ປີ 2. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ 3. ເພດຍິງ…

ຕ້ອງການພະນັກງານຈັດລຽງສິນຄ້າ ແລະ ແພ໋ກເຄື່ອງ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 14.000.000 ກີບ

ຂ່າວດີ ສໍາລັບພີ່ນ້ອງຊາວລາວ! ບໍລິສັດສອນພະສັກບໍລິການຈັດຫາງານຈໍາກັດຂອງພວກເຮົາເປີດຮັບສະໝັກໃຫ້ຜູ້ສົນໃຈໄປເຮັດວຽກຢູ່ຍີ່ປຸ່ນແບບຖືກກົດໝາຍ ແລະ ລາຍໄດ້ສູງ ມີຈໍານວນຈໍາກັດສະໝັກດ່ວນ!. ດາວໂຫລດຟອມອອນລາຍ: https://drive.google.com/…/142MJJcLO0iwo…/view… ແຜນທີ່ບໍລິສັດ: https://goo.gl/maps/FnMjALH3DGY2T1yF8 ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນ ຫຼຶ ວັດແອັບ: 02098079588

ຢູ່ລ້າໄປສະໜັກເດີ່..!! ຮັບພໍ່ຄົວ ແລະ ພະນັກງານເສີບ ຈຳນວນຫຼາຍ ເງິນເດືອນ 4,000,000-7,000,000 ກີບ/ເດືອນ

ດວ່ນ ຮັບສະຫມັກ ພໍ່ຄົວ ແມ່ຄົວ ອາຫານ ຝຮັ່ງ, ຈີນແລະ ຍິປຸ່ນ ແລະພະນັກງານເສີບ ຈຳນວນຫລາຍ ພໍຄົວແມ່ຄົວ ສາມາດຂື້ນເຕົາໄດ້ດີ ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ4,000,000-7,000,000 ຫລືຫລາຍກວ່ານັ້ນ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ ເງິນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 2,500,000-3,500,000ກີບ ພະນັກງານເສີບ: 2,000,000-2,500,000ກີບ/ເດືອນ…