Tag: ພືດເປັນຢາ

ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ຢາຂ້າເຊື້ອໄວຣັດຕັບຊີ ແລະ ພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບ ຕາກແຫ້ງຕົ້ມດື່ມຕາງນໍ້າດີໂລດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ແມ່ນຢາຂາ້ເຊື້ອໄວລັດຕັບຊີແລະພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບວິທີໃຊ້ເອົາມາຟັກເປັນຕອ່ນນອ້ຍໆຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຊັ່ງຢາ່ງລະເທົ່າກັນແລ້ວເອົາມາປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວຕົ້ມກີນເທື່ອລະກຳຂອງຜູ້ປວ່ຍໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນຕາງນຳ້ເລີຍສູດນີ້ໄດ້ຈາກຜູ້ເປັນພຍາດນີ້ໃຊ້ແລ້ວດີ ແລະ ຫມູ່ຂອງລາວເປັນສາມຄົນກີນກໍ່ດີຫມົດແຕ່ຫາ້ມກີນເຫລົ້າ ແລະ ເບຍໄກ່ຂອງດອງ ຂໍໃຫ້ເພື່ອນໆຊວ່ຍແຊ່ບອກຕໍ່ໆໄປແລ້ວຈົດໄວ້ໃນປື້ມຕຳລາຢາຈະໄດ້ບຸນຫລາຍແທ້ແລ(ກົກຫຍາ້ຫນອນນາ່ຍ.ກົກສານປາ່.ກົກຊາຕີ.ກົກສະເມັກຂາວ) . ທີ່ມາ:

ແຊຣບອກຕໍ່..!! ກົກໜາກແນ່ງປ່າ, ອ້ອຍດຳ, ຮາກກົກຫມາກພາ້ວໄຟ ຕົ້ມລວມກັນ ດີໄຂມັນທຸກຊະນິດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ແມ່ນ ກົກຫມາກແນ່ງປ່າ ເອົາທັງຫມົດ, ອອ້ຍດຳເອົາແຕ່ໃບ, ຮາກກົກຫມາກພາ້ວໄຟ ລວມທັງຫມົດນີ້ມາຟັກຕາກແດດແລ້ວຊັ່ງເທົ່າກັນ ແລ້ວຕົ້ມກີນເທື່ອລະກຳໃສ່ນໍ້າ 1 ລີດ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນເຊົ້າສວາຍແລງຄັ້ງລະຈອກກອ່ນອາຫານມັນເປັນຢາກຳຈັດໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ, ໄຂມັນຫຸ້ມຕັບ…

ຢາກໃຫ້ລອງ..!! ອັນນີ້ຮາກກົກອຽ່ນດ່ອນ ຢາບຳລຸງກຳລັງ-ນົກເຂົາບໍ່ຂັນ-ທາດລົ້ມ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ແມ່ນຮາກກົກອຽ່ນດອ່ນ ຫລື ພາສາລາວເອີ້ນວ່າ ກົກຢິກບໍ່ຖອງ ເປັນຢາດີຫລາຍຢາ່ງແຕ່ຈະມາແນະນຳເປັນຢາບຳລຸງກຳລັງສຳລັບຜູ້ມີກຳລັງນົກເຂົາບໍ່ຂັນ ທາດລົ້ມ ໃຫ້ເອົາຮາກອຽ່ນດອ່ນມາຝານບາງໆຕາກແດດສອງແດດແລ້ວນຳມາຊັ່ງໃຫ້ໄດ້ເຄິ່ງຂີດແລ້ວນຳໄປບອງໃສ່ເຫລົ້າ 1 ລີດ ແລະ ໃສ່ໂພ່ນເຫມັ້ນ 1/3 ຂອງ 1…

ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ສູດຢາດີອຳມະພຶກ-ອຳມະພາດ, ສົບບ້ຽວ-ປາກບໍ່ຂອດ ດີແລ້ວດີເລີຍ ລອງແມະ

ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ແມ່ນຫຍ້າໜອນໜ່າຍຕົວແມ່, ຫຍ້າຍຸບ, ຫຍ້າໂຄຍງູ, ທັງຫມົດນີ້ເອົາແຕ່ຮາກ ມາຟັກຕາກແດດແຫ້ງແລ້ວຊັ່ງຢາ່ງລະເຄິ່ງຂີດເປັນຢາດີອຳມະພຶກອຳມະພາດສົບບຽ້ວປາກບໍ່ຂອດສູດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫມໍຢາລາວທີ່ປົວຈິງດີມາແລ້ວໆເອົາສູດມາບໍລິຈາກໃຫ້ອາຈານເຜີຍແຜ່ວິທີໃຊ້ຕົ້ມກີນໃສ່ນໍ້າ 3 ລີດ ຕົ້ມ ຂຽ້ວລົງເອົາ 1 ລີດ ແລ້ວຕອງກີນທາແດ່ບໍລິເວນຫນ້າ ແລະ ຫົວຈະດີແລ…

ດີແທ້ຈຶ່ງບອກຕໍ່..!! ອັນນີ້ໃບສ້ານນປ່າ ເປັນຢາດີລຫຫຼຸດຕັ່ງຊົ່ງ, ຄວາມດັນ ແລະ ໄຂມັນ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ໃບສາ້ນປາ່ມັກເກີດຕາມປ່າທົ່ວໄປຊອກງາ່ຍເປັນຢາລົດຕັ່ງຊົ່ງ ແລະ ຄວາມດັນ, ໄຂມັນ ຜູ້ໃດມີອາການຫນ້າມືດ, ຕາລາຍ, ວິນຫົວ, ຄືເຮືອນຈະປີ້ນປົກຫົວໃຫ້ເອົາໃບສາ້ນນີ້ມາຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຕົ້ມກີນຫມໍ້ລະໃບສອງໃບໃສ່ນຳ້ນື່ງລີດຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນກອ່ນອາຫານເຊົ້ານື່ງຈອກແລະແລງນື່ງຈອກຫລືຈະຊອຍຕາກແດດແລ້ວແຊ່ນຳ້ຮອ້ນກີນຄືຊາກໍ່ໄດ້ ສູດນີ້ມີຜູ້ເປັນຕັ່ງຊົ່ງກີນດີແລ້ວໄດ້ຜົນດີຈຶ່ງມາລົງບອກເພື່ອບຸນກຸສົນເທົ່ານັ້ນມີບໍລິຈາກອີກເດີສາທຸໆໆໆ

ດີປານປິດຖີ້ມ..!! ນຳ 3 ຢ່າງນີ້ມາຕົ້ມລວມກັນກິນຕາງນໍ້າດີ ຕັບທອ້ງເຄີ່, ຕາເຫລືອງ ແລະ ໂລກຕັບແຂງ

ອັນນີ້ແມ່ນກົກສະເມັກຂາວ, ກົກເສດຖີຕົ້ນເປັນຫນາມ, ກົກຊາຕີທັງສາມຢາ່ງນີ້ເອົາລຳຕົ້ນມາຕັດຄ່ານີ້ວມືຂອງຜູ້ປວ່ຍເປັນໂລກຕັບ, ຕັບທອ້ງເຄີ່ຫນ້າຕາເຫລືອງ ແລະ ໂລກຕັບແຂງ ແລ້ວເອົາຢາທີ່ຕັດນັ້ນມາຜ່າຕາກແດດສາມແດດຈຶ່ງເອົາຢ່າງລະຫນອ້ຍມາລວມກັນໃຫ້ໄດ້ກຳນຶ່ງຂອງຜູ້ປວ່ຍຈຶ່ງມາຕົ້ມກີນໃສ່ນໍ້າ 2 ລີດ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ຈຶ່ງຕອງກີນຕາງນຳ້ເລີຍກີນຍາມໃດກໍ່ໄດ້ ສູດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫມໍຢາລາວທີ່ໄດ້ປົວດີມາແລ້ວຫລາຍຄົນຈຶ່ງນຳມາບໍລິຈາກເພື່ອບອກຄົນທີ່ເປັນໃຫ້ດີໃຫ້ເຊົາເດີສາທຸໆໆໆ ທີ່ມາ:

3 ມື້ດີໂລດ..!! ອັນນີ້ແມ່ນ ກົກແສງນາ ເປັນຢາດີຂີ້ກະຍື (ຫາຍໃຈຝືດບໍ່ສະດວກ)

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສໃນວັນທີ 14/10/2022 ວ່າ:ອັນນີ້ແມ່ນກົກແສງນາຢູ່ໃນຕຳລາຢາລາວບອກວ່າເປັນຢາດີຂີ້ຂະຍື(ຫາຍໃຈຝືດບໍ່ສະດວກ)ຢູ່ໃນຕຳລາຢາລາວບອກວ່າເປັນຢາດີຂີ້ຂະຍື (ຫາຍໃຈຝືດບໍ່ສະດວກ) ວິທີເຮັດກີນໃຫ້ເອົາລຳທາງໃນກຳນຶ່ງມາຕົ້ມໃສ່ນຳ້ສາມບວຍແລ້ວຂຽ້ວລົງໃຫ້ຍັງສອງບວຍແລ້ວເອົາມາຕອງໃສ່ຈອກແລ້ວເອົາເຫລົ້າຂາວຕັດບວ່ງນອ້ຍນຶ່ງຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວກີນກອ່ນອາຫານຄັ້ງລະຈອກ 3 ເວລາ ກີນຕິດຕໍ່ກັນ 3 ມື້ ອາການເປັນຂີ້ຂະຍືຫາຍທັນທີໂລດ ລົງບອກເພື່ອພີ່ນອ້ງຄົນລາວທົ່ວປະເທດ ແລະ ເພື່ອການກຸສົນເທົ່ານັ້ນ ເພາະອາຈານໃຫຍ່ແປມາຈາກຫນັ່ງສືກອ້ມໃບລານແມ່ນແປມາໃວ້ເພື່ອໃຫ້ນັກປຣາດອາຈານນຳມາເຜີຍແຜ່…

ລອງເບິ່ງເດີ້..!! ສູດເດັດ ປົວລິດຊີດວງທະວານ ຕົ້ມດື່ມ-ນັ່ງແຊ່ 1 ອາທິດດີໂລດ (ມີຄລິບ)

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ Ouxay Ouxay ໄດ້ໂພສວ່າ: ນີ້ແມ່ນເຄືອປະສົງແດງ ເປັນຢາດີລິດຊີດວງທະວານ ສ່ວນທີ່ເອົາໄປຕົ້ມກິນ ແມ່ນໃຫ້ຂຸດເອົາຮາກນຳມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປຕົ້ມດື່ມ, ສ່ວນໃບ ແລະ ເຄືອນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ຟົດແລ້ວນຳເກືອໃສ່ໜ້ອຍໜຶ່ງ ພໍອຸ່ມແລ້ວຖອກໃສ່ຊາມຊວນເອົາຂີ້ເຖົ້າຮ້ອນໆຢູ່ໄຟໄປໃສ່ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນັ່ງແຊ່ 20 ນາທີ ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນ ໜຶ່ງ ອາທິດ ດີປານປິດຖີ້ມ ຊົມຄລິບ

ແຊຣບອກຕໍ່..!! ສູດເດັດດີ ໂລກໜອງໃນ ແລະ ລົງຂາວຄັນຍິກໆ, ມີກິ່ນເໝັນ ຕົ້ມກິນຕາງນໍ້າດີໂລດ

ໃນຍຸກນີ້ຜູ້ຍິງສ່ວນຫລາຍມັກເຈີບັນຫາພະຍາດລົງຂາວ ເຮັດໃຫ້ທໍລະມານຕົວເອງ (ຂຶ້ນກັບຮ້າຍແຮງຫລືບໍ່ຮ້າຍແຮງ) ແລະ ພະຍາດລົງຂາວນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ມີກິ່ນເຫມັນ, ຄັນ, ບາງຄັ້ງຄັນແຮງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ຮູ້ຊິຢູ່. ສ່ວນໂລກຫນອງໃນນີ້ບາງຄົນກໍ່ເວັ້ນບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເຖິງເວລາຈໍາເປັນ ແລ້ວ ກໍ່ລອງໃຊ້ສູດນີ້ລອງເບີ່ງ ໃນສູດນີ້ໃຫ້ທ່ານໄປຫາກົກຫມາກນັດຫນາມ ພັນພື້ນບາ້ນເພາະມັນເປັນຢາດີລົງຂາວຄັນ ແລະ ໂລກຫນອງໃນ, ວິທີໃຊ້ ແມ່ນໃຫ້ເອົາຫນໍ້າຫມາກນັດນອ້ຍ 1 ໜໍ່ ແລະ…

ດີແລ້ວດີເລີຍບໍ່ກັບມາເປັນອີກ..!! ສູດເດັດປາບ ເບົາຫວານ ຕົ້ມດື່ມຕາງນໍ້າ 3 ມື້ດີໂລດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໂພສວ່າ: ໄດ້ອັນນີ້ແມ່ນຫມາກສົ້ມຟົດເອົາລຳຕົ້ນແລ້ວຊອກກົກຫມາກຖົ່ວແຮໃສ່ເປັນຢາດີເບົາຫວານສອງຊະນິດມີຜູ້ໃຊ້ດີມາແລ້ວວີທີໃຊ້ເອົາລຳຕົ້ນປອກເປືອກຖີ້ມເອົາມາຜ່າຕາກແດດ 3 ແດດ ແລ້ວຕົ້ມກີນທັງສອງຢາ່ງນື່ງຂີດໃສ່ນຳ້ 1 ລີດ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີແລ້ວຕອງກີນຕາງນຳ້ ເລີຍ 3 ວັນ ໄດ້ສູດມາຈາກຫມໍຢາລາວທີ່ເຄີຍປົວດີມາແລ້ວຖ້າໃຜເປັນ ແລະ…