Tag: ຕ່າງປະເທດ

ອົບພະຍົບປະຊາຊົນໜີຕາຍ…!! ພາຍຸໃຕ້ຝຸ່ນ “ຫິນໜາມໜໍ່” ພັດຖະຫຼົ່ມເກົາຫຼີໃຕ້ໜັກສຸດໃນຮອບ 20 ປີ.

ມູນລະນິທິເຕືອນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດພາບຄວາມເສຍຫາຍ ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ “ຫິນໜາມໜໍ່” ຖະຫຼົ່ມເກົາຫຼີໃຕ້ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 20 ປີ. ຫຼັງທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ດ້ວຍຄວາມໄວແຮງລົມ 169 ກມ./ຊມ. ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 20 ປີ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເມືອງໂພຮັງແຂວງຄະຍ໊ອງຊັງເໜືອ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ສຳນັກອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາເກົາຫຼີໃຕ້ລາຍງານວ່າ: ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຫິນໜາມໜໍ່ ເຄື່ອນທີ່ຂື້ນເໜືອຄວາມໄວປະມານ 50…