Tag: ຊອກວຽກ

ປະກາດ…!!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນເວນຍາມ ເງີນເດືອນ3.000.000ກີບ

ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ! ສຳລັບຄົນວ່າງງານ ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນເວນຍາມ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບອົມວິຊາຊີບປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ຕ້ອງມີປະສົບການປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່, ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງນຳໃຊ້ກ້ອງວົງຈອດປິດ, ມີທັກສະໃນການກາວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີບ່ອນພັກເຊົາ…