Tag: ຂ່າວ ອຸປະຕິເຫດ

ຢ່າຫາເຮັດ..!!​ ກະບະ ດີແມັກ ເມົາແລ້ວຂັບ ທະລຸກຳແພງ 3 ແຍກອາມອນ

ຂັບ D-Max ທະລຸກຳແພງ. ລົດກະບະ D-Max ຜູ້ຂັບຂີ່ໃນສະພາບມືນເມົາ ຂັບມາຕຳກຳແພງ ເຮືອນປະຊາຊົນ ຢູ່ 3 ແຍກອາມອນ- ລັດໄປທາງຊຳເຄ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ເຈົ້າຂອງເຮືອນປອດໄພ. ຈຸດຕຳ ເປັນເສັ້ນທາງ 3…