Tag: ຂ່າວ ຄວາມເຊື່ອ

ບໍ່ເຊື່ອຢ່າລົບລູ່..!!​ 9 ເຄື່ອງລາງຕາມຄວາມເຊື່ອແບບຈີນ ມີໄວ້ໃນເຮືອນ-ມີແຕ່ເຮັງ-ມີແຕ່ລວຍ

9 ເຄື່ອງລາງຕາມຄວາມເຊື່ອແບບຈີນ ມີໄວ້ໃນເຮືອນມີແຕ່ເຮັງ ມີແຕ່ລວຍ 1.ນໍ້າເຕົ້າ: ນໍ້າເຕົ້າໃນທາງຈີນເຊື່ອກັນວ່າເປັນເຄື່ອງລາງນຳໂຊກທີ່ດີຢ່າງໜຶ່ງ ໂດຍລັກສະນະຂອງນໍ້າເຕົ້ານັ້ນຄ້າຍກັບເລກ 8 ຊຶ່ງເຊື່ອກັນວ່າເປັນເລກມຸງຄຸນ ເຮັດໃຫ້ເງີນທອງໄຫຼມາບໍ່ຮູ້ຈົບ ແລະຍັງຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງສຸກຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ອາຍຸຍືນຍາວອີກນໍາ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະນິຍົມແຂວນໄວ້ຕາມບ້ານ ຫຼືໃນລົດສ່ວນຕົວ ແຕ່ຖ້າຈະນຳມາພົກຕິດຕົວໄວ້ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ເຊັ່ນກັນ. 2.ກົບຄາບຫຼຽນ: ນັບວ່າເປັນເຄື່ອງລາງອີກໜຶ່ງຊະນິດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນການນຳໄປພົກພາຕິດຕົວໄວ້ ໂດຍເຊື່ອກັນວ່າຖ້າໃຜໄດ້ນຳຕິດຕົວໄວ້ຈະຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງຄວາມຮັ່ງມີ ລໍ້າລວຍ ໂດຍຈຸດເລິ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມເຊື່ອນີ້ມາຈາກການທີ່ກົບຄາບຫຼຽນນັ້ນເປັນສັດລ້ຽງຂ້າງກາຍຂອງ…