Tag: ຂ່າວ ກະແສ

ຄິດແນວໃດກັບເລື່ອງນີ້..!! ຖືກ ຫຼື ຜິດໄປກິນບຸບເຟ່ ໃຫ້ໝາກິນນຳ ແຕ່ທາງຮ້ານເກັບເງິນເພີ່ມ

ປະກາດ ຫາສາວງາມ ທີ່ໂພດ ເລື່ອງເອົາໝາມາກີນບຸບເຟ້ນຳ ແລະທາງຮ້ານຢາກບອກນາງວ່າ ຮ້ານເຮົາເປັນບຸບເຟ້ ຄົນກີນບໍ່ແມ່ນບຸບເຟ້ໝາ ກະລຸນາໃຫ້ກຽດຈານຂ້ອຍແນ່ ເຮັດແນວນີ້ຊຳເຈົ້າດູຖູກຮ້ານຂ້ອຍ ຂ້ອຍກະລຸນາໃຫ້ເຈົ້າເອົາໝາ ເຂົ້າມານຳກະດີແລ້ວ ( ຄົນຮັກໝາກະມີຫຼາຍແຕ່ຄວນມີຈິດສຳນືກຫຼາຍກ່ວານີ້) ບໍ່ຄວນສິມາເວົ້າວ່າໃຫ້ໝາກີນ 2-3 ແລ້ວໄລ່ເງີນ ເຈົ້າເຄີຍມານີ້ 2 ເທື່ອແລ້ວຄວນຮູ້ວ່າອັນໃດເປັນອັນໃດ ໃຜຮູ້ຈັກລາວໃຫ້ລາວຕິດຕໍ່ກັບຫາທາງຮ້ານແນ່…

ສາວໄປຊັດປຸມເປົ້າໝົດເງິນ 80.000 ກີບ ຫຼົງໂອນໄປ 800.000 ກີບ ແມ່ຄ້າບໍ່ຍອມໂອນຄືນ (ມີຄລີບ)

ໂອນເງິນຜິດຊີວິດປ່ຽນ ເອົາຈົນໄດ້ ສາວໄປຊັດປຸງເປົ້າໝົດໄປ 80ພັນ ຈ່າຍເປັນເງິນໂອນ ແຕ່ໂອນຜິດເປັນ 8 ແສນ ແຕ່ແມ່ຄ້າບໍ່ຍອມໂອນຄືນ ເອົາຈົນໄດ້! ສາວໄປຊັດປຸງເປົ້າໝົດໄປ 80ພັນ ຈ່າຍເປັນເງິນໂອນ ແຕ່ໂອນຜິດເປັນ 8 ແສນ ແຕ່ແມ່ຄ້າບໍ່ຍອມໂອນຄືນ ຝາກເປັນອຸທາຫອນໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຈົ່ງລະມັດລະວັງໃນການໂອນເງິນ ແລະ…