Tag: ການຊ່ວຍເຫລືອ

ໄຊຍະບູລີເຊັນສັນຍາ ຟື້ນຟູຊົນລະປະທານ 14 ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດມູນຄ່າ 4 ຕື້ 729 ລ້ານກວ່າກີບ.

ການເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາຟື້ນຟູຊົນລະປະທານໂຄງການໄພພິບັດປີ 2022 ຈໍານວນ 14 ໂຄງການຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ລະຫວ່າງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການກັບບໍລິສັດດວງຈັນຮຸ່ງເຮືອງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ. ໃນນາມຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2022 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊົນລະປະທານແຂວງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນຫຼາຍ ຄໍາພູມີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ…