Month: October 2022

ສຸດຍອດ..!! ລ້ຽງງົວມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ 100 ກວ່າລ້ານກີບ/ປີ

ຫັນເອົາການລ້ຽງງົວມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານກີບ/ປີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ ທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໂດຍຫັນເອົາ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.…

ດີປານປິດຖີ້ມ ພີ້ນ້ອງ..!! ສູດເດັດ ຢາສະຫຼາຍໜີ້ວພົກຍຽ່ວ ດີແລ້ວດີເລີຍ100% ບໍ່ກັບມາເປັນອີກ

ຢາສະຫຼາຍຫນີ້ວພົກຍຽ່ວດີແລ້ວດີເລີຍ100% ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ ຈອມທອງ ມໍເຕີ່ອຸດົມສຸກ ໄດ້ໂພສວ່າ: ອັນນີ້ແມ່ນເຄືອພູຄຽ້ວ.ແກ່ນຝາ້ຍ.ຫມາກເດີຍຫີນ.ແລະຂີ້ຊີເອົາຢາ່ງລະຫນອ້ຍຕົ້ມປະສົມກັນກີນເປັນຢາສລາຍຫນີ້ວພົກຍຽ່ວດີແລ້ວດີເລີຍ 100% ບໍ່ຄືນມາເປັນອີກ ຫມໍ້ນຶ່ງໃສ່ນຳ້ 1 ລີດຕົ້ມຟົດ 10 ນາທີ ແລ້ວຕອງກີນດີແທ້ແລລົງບອກເພື່ອເປັນບຸນກຸສົນເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດຂາຍ ຜູ້ໃດຢາກໄດ້ບຸນກໍ່ແຊແລະບອກຕໍ່ໆກັນໄປເດີສາທຸໆໆໆ cr: ອາຈານ ມະຫາຣາຊຄຣູ…