Category: ຂ່າວ ເສດຖະກິດ

ປະກາດ…!!! ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນເວນຍາມ ເງີນເດືອນ3.000.000ກີບ

ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ! ສຳລັບຄົນວ່າງງານ ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນເວນຍາມ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບອົມວິຊາຊີບປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ຕ້ອງມີປະສົບການປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່, ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງນຳໃຊ້ກ້ອງວົງຈອດປິດ, ມີທັກສະໃນການກາວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີບ່ອນພັກເຊົາ…

ສຸດຍອດ..!! ລ້ຽງງົວມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ 100 ກວ່າລ້ານກີບ/ປີ

ຫັນເອົາການລ້ຽງງົວມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານກີບ/ປີ ໂດຍປະຕິບັດຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍສາຂາອາຊີບ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ ທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ໂດຍຫັນເອົາ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດມາເປັນອາຊີບຫຼັກ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ.…

ສູງຂື້ນຕໍ່ເນື່ອງ…!! ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສປປ ລາວ ເດືອນສິງຫາ 2022 ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 30.01%

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນສິງຫາ 2022 ທຽບປີຕໍ່ປີ ຫຼື ທຽບກັບເດືອນດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 30,0% (ເດືອນກໍລະກົດ 2022 ແມ່ນ 25,7). ເນື່ອງຈາກດັດຊະນີລາຄາເກືອບທຸກຫມວດ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ທັງທຽບເດືອນຕໍ່ເດືອນ ແລະປີຕໍ່ປີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຫມວດສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ທຽບປີຕໍ່ປີ…