ຂ່າວດີຂ່າວດ່ວນ! ສຳລັບຄົນວ່າງງານ ປະກາດ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ປ້ອງກັນເວນຍາມ ຈຳນວນ 10 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ: ຕ້ອງເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບອົມວິຊາຊີບປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ຕ້ອງມີປະສົບການປ້ອງກັນເວນຍາມມາກ່ອນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່,

ມີຄວາມຮູ້ເລື້ອງນຳໃຊ້ກ້ອງວົງຈອດປິດ, ມີທັກສະໃນການກາວັດຖຸສິ່ງຂອງໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂນນສົມບູນ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ມີບ່ອນພັກເຊົາ ແລະ ອາຫານໃຫ້ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 2,5 – 3 ລ້ານກີບ ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ໂທ 020 22794259

ທີ່ມາ:Vilabouly Development Construction .,LTD

By Joker

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *