ອັນນີ້ແມ່ນກົກສະເມັກຂາວ, ກົກເສດຖີຕົ້ນເປັນຫນາມ, ກົກຊາຕີທັງສາມຢາ່ງນີ້ເອົາລຳຕົ້ນມາຕັດຄ່ານີ້ວມືຂອງຜູ້ປວ່ຍເປັນໂລກຕັບ, ຕັບທອ້ງເຄີ່ຫນ້າຕາເຫລືອງ ແລະ ໂລກຕັບແຂງ

ແລ້ວເອົາຢາທີ່ຕັດນັ້ນມາຜ່າຕາກແດດສາມແດດຈຶ່ງເອົາຢ່າງລະຫນອ້ຍມາລວມກັນໃຫ້ໄດ້ກຳນຶ່ງຂອງຜູ້ປວ່ຍຈຶ່ງມາຕົ້ມກີນໃສ່ນໍ້າ 2 ລີດ ຕົ້ມຟົດ 15 ນາທີ ຈຶ່ງຕອງກີນຕາງນຳ້ເລີຍກີນຍາມໃດກໍ່ໄດ້

ສູດນີ້ໄດ້ມາຈາກຫມໍຢາລາວທີ່ໄດ້ປົວດີມາແລ້ວຫລາຍຄົນຈຶ່ງນຳມາບໍລິຈາກເພື່ອບອກຄົນທີ່ເປັນໃຫ້ດີໃຫ້ເຊົາເດີສາທຸໆໆໆ

ທີ່ມາ:

By THB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *