R.I.P..!! ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຮ້ອງໄຫ້ນຳສົບ ອາຈານ ຖືພາ 8 ເດືອນ ສົ່ງ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ເປີດເຜີຍຊື່ ນ້ອງ

0
2

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຮ້ອງໄຫ້ນຳສົບ ອາຈານ ຖືພາ 8 ເດືອນ ນຳສົ່ງ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ເປີດເຜີຍຊື່ ນ້ອງ.

ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິອຸດອນ ໄດ້​ຮັບ​ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄູ​ສຸພາ​ພອນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ອາ​ດີດ​ຕໍາ​ຫຼວດ frenzy ໄດ້​ ແຂວງໜອງບົວລຳພູ ກັບລູກທີ່ຖືພາໄດ້ 8 ເດືອນ ຈາກວັດລັດສະໝີ ເອົາເດັກອອກຢູ່ຄລີນິກ ຟີຊິກ ໂຮງໝໍສູນອຸດອນ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ນຳ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ຄູ​ສຸພາ​ພອນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລູກ​ອາຍຸ 8 ເດືອນ​ອອກ​ຈາກ​ວັດ​ລັດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ ຂຸນ​ເສ​ສັກ. ສາມີຂອງອາຈານສຸພາພອນ ຖືພັນລະຍາທີ່ເສຍຊີວິດ ຂ້າງຄຽງ ແມ່ນອາຈານສຸພາພອນ ລາວເປັນຜູ້ທີ່ຖືເອົາຫລານສາວທີ່ເສຍຊີວິດໄປກັບແມ່ຂອງລາວກ່ອນທີ່ລາວຈະເບິ່ງໂລກໃນໄວໆນີ້.

ປ້າຂອງອາຈານສຸພາພອນ ບອກຫລານສາວຂອງນາງກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນລົດສຸກເສີນວ່າ ແກ່ ຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າໄປເກີດໃນມື້ນີ້. ຂະນະ​ທີ່​ແມ່​ຂອງ​ສຸພາພອນ​ໄດ້​ຮ້ອງໄຫ້​ແລະ​ບອກ​ລູກ​ສາວ​ວ່າ, ໄປ​ທ່ຽວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ. ໄປເກີດລູກ ລຸງຂອງອາຈານສຸພາພອນ ບອກວ່າ ນອກຈາກເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອແລ້ວ ຄອບຄົວກໍ່ຢາກເຫັນໜ້າຂອງຫຼານ.

ພຣະ​ຄູ​ອາ​ດີ​ໄຊ ກິດ​ນະ​ວັດ, ອະ​ທິ​ບໍ​ດີ​ວັດ​ລັດ​ສາ​ມັກ​ຄີ ເລົ່າເຖິງຄວາມເຊື່ອໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງອາຈານສຸພາພອນວ່າ ຖ້າມີການຕາຍແບບນີ້ຊາວບ້ານບໍ່ຢາກ ແມ່ແລະລູກຊາຍຖືກໄຟໄຫມ້ຮ່ວມກັນ ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນຕັດສາຍພົວພັນລະຫວ່າງແມ່ແລະລູກ.

ຕໍ່ມາໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ແຂວງອຸດອນທານີ ໄດ້ເອົາສົບຂອງອາຈານສຸພາພອນ ກັບລູກຊາຍ neutered ນຳສົບຂອງທັງສອງກັບຄືນໄປເຮັດພິທີທາງສາສະໜາທີ່ວັດລັດສະໝີ ຄອບຄົວຂອງ ອາຈານ ສຸພາພອນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ດຽວນີ້ໄດ້ເຫັນຫລານແລ້ວ. ເຊິ່ງສົບໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນກັບແມ່ ແລະ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຊື່​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ວ່າ ຊີ​ວິ​ກ, ພໍ່​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຊື່​ຈາກ​ລົດ​ເປັນ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ກ່ອນ

ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ຮ້ອງໄຫ້ນຳສົບ ອາຈານ ຖືພາ 8 ເດືອນ ນຳສົ່ງ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ແລະ ເປີດເຜີຍຊື່ ນ້ອງ.

ໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິອຸດອນ ໄດ້​ຮັບ​ສົບ​ຂອງ​ທ່ານ​ຄູ​ສຸພາ​ພອນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ອາ​ດີດ​ຕໍາ​ຫຼວດ frenzy ໄດ້​ ແຂວງໜອງບົວລຳພູ ກັບລູກທີ່ຖືພາໄດ້ 8 ເດືອນ ຈາກວັດລັດສະໝີ ເອົາເດັກອອກຢູ່ຄລີນິກ ຟີຊິກ ໂຮງໝໍສູນອຸດອນ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ນຳ​ເອົາ​ສົບ​ຂອງ​ຄູ​ສຸພາ​ພອນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລູກ​ອາຍຸ 8 ເດືອນ​ອອກ​ຈາກ​ວັດ​ລັດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ ຂຸນ​ເສ​ສັກ. ສາມີຂອງອາຈານສຸພາພອນ ຖືພັນລະຍາທີ່ເສຍຊີວິດ ຂ້າງຄຽງ ແມ່ນອາຈານສຸພາພອນ ລາວເປັນຜູ້ທີ່ຖືເອົາຫລານສາວທີ່ເສຍຊີວິດໄປກັບແມ່ຂອງລາວກ່ອນທີ່ລາວຈະເບິ່ງໂລກໃນໄວໆນີ້.

ປ້າຂອງອາຈານສຸພາພອນ ບອກຫລານສາວຂອງນາງກ່ອນທີ່ຈະຂຶ້ນລົດສຸກເສີນວ່າ ແກ່ ຂ້ອຍຈະພາເຈົ້າໄປເກີດໃນມື້ນີ້. ຂະນະ​ທີ່​ແມ່​ຂອງ​ສຸພາພອນ​ໄດ້​ຮ້ອງໄຫ້​ແລະ​ບອກ​ລູກ​ສາວ​ວ່າ, ໄປ​ທ່ຽວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ. ໄປເກີດລູກ ລຸງຂອງອາຈານສຸພາພອນ ບອກວ່າ ນອກຈາກເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອແລ້ວ ຄອບຄົວກໍ່ຢາກເຫັນໜ້າຂອງຫຼານ.

ພຣະ​ຄູ​ອາ​ດີ​ໄຊ ກິດ​ນະ​ວັດ, ອະ​ທິ​ບໍ​ດີ​ວັດ​ລັດ​ສາ​ມັກ​ຄີ ເລົ່າເຖິງຄວາມເຊື່ອໃນກໍລະນີການຕາຍຂອງອາຈານສຸພາພອນວ່າ ຖ້າມີການຕາຍແບບນີ້ຊາວບ້ານບໍ່ຢາກ ແມ່ແລະລູກຊາຍຖືກໄຟໄຫມ້ຮ່ວມກັນ ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ ພຸດທະສາສະນິກະຊົນເວົ້າແນວນັ້ນ ມັນຕັດສາຍພົວພັນລະຫວ່າງແມ່ແລະລູກ.

ຕໍ່ມາໜ່ວຍກູ້ໄພມູນນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຄົນທຸກຍາກ ແຂວງອຸດອນທານີ ໄດ້ເອົາສົບຂອງອາຈານສຸພາພອນ ກັບລູກຊາຍ neutered ນຳສົບຂອງທັງສອງກັບຄືນໄປເຮັດພິທີທາງສາສະໜາທີ່ວັດລັດສະໝີ ຄອບຄົວຂອງ ອາຈານ ສຸພາພອນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ດຽວນີ້ໄດ້ເຫັນຫລານແລ້ວ. ເຊິ່ງສົບໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນດຽວກັນກັບແມ່ ແລະ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຊື່​ໃຫ້​ນ້ອງ​ຊາຍ​ວ່າ ຊີ​ວິ​ກ, ພໍ່​ຂອງ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ໄດ້​ຕັ້ງ​ຊື່​ຈາກ​ລົດ​ເປັນ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ກ່ອນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here