ປະກາດຕາມຫາ

ຊື່ນາງແສງ ອາຍຸ 19 ປີ ຢູ່ບ້ານນາຄານ, ເມືອງປາກລາຍ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ອອກໄປເບີ່ງບຸນຊ່ວງເຮືອໄດ້ 3 ມື້ ແຕ່ວັນທີ 10/10/2022 ແລ້ວບໍ່ກັບບ້ານຕອນນີ້ຄອບຄົວເປັນຫ່ວງ ແລະ ອອກຕາມຫາ

ໂທບໍ່ຮັບສາຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ທ່ານໃດເຫັນຜູ້ກ່ຽວກະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫືລອບອກໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວກັບບ້ານດ່ວນເພາະວ່າຕອນນີ້ຜົວແລະລູກນ້ອຍກຳລັງອອກຕາມຫາ ແລະ ເປັນຫ່ວງຫືລທ່ານໃດມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຫາເບີ+856 20 78 651 580

.

ທີ່ມາ:

By THB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *